Mieke Wijnen

Ouders, school en jongeren, het loopt niet altijd even vlot. 
Jongeren denken dat ze al volwassen zijn en hun eigen beslissingen kunnen nemen... Ouders vinden dat de jongeren nog moeten luisteren. Als leerkracht met meer dan 12 jaar ervaring in het secundair en gespecialiseerd onderwijs, valt het me op hoeveel jongeren en ouders worstelen met verschillende aspecten van opgroeien en opvoeden.
 

"Welke studierichting? Welke vrijheden krijg je? Wie zijn mijn vrienden? Waarom let je niet op in de klas of ben je niet gemotiveerd om te studeren? Waarom ben je zo vaak boos? Word je gepest? "

Samen met de ouders en de jongeren ga ik op zoek gaan naar antwoorden en oplossingen. 

"Hoe komt het dat een jongere zich zo wil afzetten tegen zijn/haar ouders? Waarom wil ons kind maar niet studeren? "

Door mijn opleiding, mijn jarenlange ervaring als leerkracht, door de vele gesprekken die ik met jongeren en hun ouders voerde en door de extra opleidingen die ik volgde (waaronder kindercoach), ben ik ervan overtuigd dat door oplossingsgericht te werken veel problemen kunnen aangepakt worden.

Ik werk samen met een professioneel team: huisarts, psycholoog, diëtiste en andere coaches. Als ik merk dat de problematiek doorverwezen moet worden, zal ik dit zeker aankaarten en doorverwijzen. 

Omdat ik geloof dat de jongere zich op alle vlakken goed moet voelen, ben ik ook bereid contact met de school op te nemen. Op deze manier kan het gedrag dat de jongere stelt, uitgelegd worden aan de school zodat de jongere beter begrepen wordt. 


Met mijn begeleiding, samen met de jongere, de school en de ouders kunnen er al veel problemen opgelost worden. Dit door fouten niet als mislukkingen te zien, maar als kleine ( of grote) leermomenten. 
Die oplossing zit altijd in de jongere zelf ... we gaan er samen naar op zoek. 
 

Volwassenen worstelen ook vaak met thema's zoals wie ben ik, wat wil ik, waarvoor sta ik. Ook hier gaan we aan de slag met tools en oefeningen om tot zelfinzicht en zelfkennis te komen. Ik geloof ook dat ik hier voor extra betekenis kan zorgen. Door op een laagdrempelige manier vanop een afstand naar de situatie te kijken, komen we samen tot een oplossing. 


Met onderstaande thema's kan ik jongeren en volwassenen helpen:

Jongeren en Puberteit
Studie- en school begeleiding
Autisme 
Body Positivity - laag zelfbeeld
Eetstoornissen (in samenwerking met psycholoog/huisarts/diëtiste/...)
Faalangst
Pesten/gepest worden
Omgaan met verlies (Overlijden, scheiding)
Relatie ouder/kind